Kuljetusväline Oy:n mallistot 1950 ja 1960-luvuilta sekä uuden ajan New Concept, Millenium Edition ja TEPRO ovat näyttäneet suunnan Suomessa myytäville kuljetusvälineille.  Moottorittomat materiaalisiirtolaitteet, jotka ovat taitavien ammattilaisten tekemiä, ovat ydinosaamistamme.

Yhtiömme sukupolvenvaihdoksen yhteydessä vuonna 1987 nimesimme mallistomme New Conceptiksi. Muutimme toimintatapamme vastaamaan ajan henkeä. Mustavalkoiset esitteet muuttuivat värikuviksi. 1990-luvun puolivälissä syntyi TEPRO-yleisesitteemme, jota täydennettiin vuosituhannen vaihteessa erillisellä Millenium Edition mallistolla. Asiakkaiden tarpeet muuttuivat ja mallistosta tuli värikkäämpi, ja pintakäsittelyltään vaativampi.

Tulevaa mallistoamme kutsumme New Dealiksi.  Silla vastataan globalisaation mukanaan tuomiin haasteisiin.